Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Zapomogi losowe

on . Posted in Zapomogi losowe

Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP, którzy mają co najmniej 2 letni staż przynależności do ZNP.

Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:

  • straty materialne w wyniku pożaru, powodzi. włamania, kradzieży,zalania
  • wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami
  • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
  • zakup drogich leków
  • długotrwała choroba dziecka wymagająca leczenia specjalistycznego, zakupu drogich leków itp.

Zapomogi przyznawane są do kwoty 500 złotych i można je otrzymać raz na dwa lata.

W celu otrzymania zapomogi należy:

  • wypełnić wniosek o zapomogę – załączyć aktualną dokumentację pozwalającą ustalić fakt ponieniesia wydatków faktury, rachunki, recepty) lub wystąpienia zdarzenia (informacje, protokoły, zaświadczenia od lekarza, z instytucji itp.)
  • załączyć zaświadczenia o zarobkach wnioskodawcy i innych osób zarabiających pozostjacych we wspólnym gospodarstwie domowym
  • przedstawić wniosek prezesowi ogniska celem poświadczenia i umotywowania
  • dostarczyć do biura Zarządu Oddziału

 POBIERZ WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ

Joomla Templates by MightyJoomla