Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Co to jest mobbing?

on . Posted in Mobbing

Mobbing to terror psychiczny w miejscu pracy w jęz. ang. mob oznacza otoczyć,zaatakować, dokuczać.

Ofiarą mobbingu może być każdy. Nawet osoby pewne siebie i asertywne. Najczęściej są to pracownicy wyróżniający się, ambitni ,odnoszący sukcesy, stanowiący zagrożenie dla mobbera.Sposoby działania mobbera: krzyk, pogróżki, upokarzanie, rozsiewanie plotek, szykanowanie, szantaż, izolowanie od reszty grupy, sugerowanie choroby psychicznej, powierzanie zbyt wielu zadań ( często wykraczających poza kompetencje lub możliwości wykonania ich w danym czasie), podważanie umiejętności, pomijanie w przydzielaniu nagród, premii.

Skutki: strach przed mobberem, niechęć chodzenia do pracy, życie w ciągłym napięciu, poczucie niekompetencji, bóle głowy, zakłócenia pracy serca, depresja, nerwica, bezsenność, kłopoty żołądkowe, duża absencja w pracy w skrajnych wypadkach nawet samobójstwo.

Mobbing ma miejsce wtedy, gdy prześladownie trwa długotrwale (najmniej 6 miesięcy), często ( na przykład raz w tygodniu) i prowadzi do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub z jego powodu pracownik zwolni się z pracy.

Sposoby przeciwdziałania mobbingowi:

 • Wykonuj wszystkie zadania bardzo sumiennie,
 • Przestrzegaj regulaminów,
 • Staraj się nie spotykać z mobberem sam na sam,
 • Działaj po pierwszych oznakach szykanowania
 • Nie zachowuj się agresywnie,
 • Jeżeli wydaje absurdalne i niezgodne z zakresem obowiązków polecenia, domagaj się, by przekazał je na piśmie,
 • Szukaj wsparcia u kolegów z pracy i rodziny,
 • Wyślij pismo do zwierzchnika mobbera,
 • Wręcz mobberowi przy świadkach list, w którym szczegółowo opiszesz wszystkie przypadki mobbingu, przedstawisz swoje uczucia i oczekiwania wobec mobbera, schowaj kopię listu,
 • Szukaj pomocy w związkach zawodowych,
 • Jeżeli nie czujesz się na siłach walczyć, poszukuj nowej pracy.

Przygotowanie się do złożenia sprawy w sądzie

 • Gromadź dowody
 • Mów o zaistniałych zdarzeniach jak największej ilości osób,
 • Notuj wszystkie przypadki prześladowania(data , miejsce godzina, okoliczności, ewentualni świadkowie),
 • Nagrywaj rozmowy z mobberem,
 • Podczas wizyty u lekarza proś o sporządzenie notatki, że złe samopoczucie zostało spowodowane sytuacją w pracy,
 • Jeżli zdecydujesz się na odejście z pracy, w wypowiedzeniu napisz, że przyczyną rezygnacji z pracy jest mobbing.

W sądzie możemy domagać się:

 • Zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę,
 • Przywrócenia do pracy.

Opracowała: Agnieszka Reszczyńska - Urban

Joomla Templates by MightyJoomla