Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Wytyczne do wyborów SIP

on . Posted in Społeczna Inspekcja Pracy

Podstawa prawna: art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – dalej ustawa o sip.

1. Organizatorem wyborów ZSIP są zakładowe organizacje związkowe (zarząd oddziału ZNP), które winny opracować i uchwalić regulamin wyborów ZSIP, z uwzględnieniem zapisów ustawy o sip i niniejszych wytycznych. KOMENTARZ: W Oddziale ZNP w Gdyni Prezesom Ognisk delegowano, na podstawie uchwały, niektóre uprawnienia Zarządu Oddziału - między innymi organizację wyborów SIP

2. W szkołach i placówkach, w których funkcjonują więcej niż jedna organizacja związkowa, regulamin wyborów ZSIP uzgadniają i przyjmują wszystkie te organizacje.

3. Regulamin wyborów ZSIP ustalany jest dla każdej placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

Print

Wytyczne do działalności SIP

on . Posted in Społeczna Inspekcja Pracy

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983. Nr 35 poz. 163), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - Dz. U. Nr 79. poz. 854.

Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem pracowniczego prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonują oceny warunków pracy i sprawują nadzór nad ochroną pracowników.

Zadania te związki zawodowe wykonują bezpośrednio (zakładowe organizacje związkowe – oddziały ZNP) oraz pośrednio, kierując działalnością społecznej inspekcji pracy (SIP), będącej służbą społeczną, pełnioną przez pracowników szkoły i placówek oświatowych.

Joomla Templates by MightyJoomla