Kontakt

contact-icon 

Zapisz się do ZNP

legznp

Do pobrania

Pliki do pobrania 

Print

Realizacja zajęć po zmianie brzmienia artykułu 42 Karty Nauczyciela

on . Posted in Aktualności

Od dnia 1 września 2016 obowiązywać będzie zmieniony artykuł 42 KN (likwidacja konieczności rejestracji 2 lub 1 godziny prazy z uczniem ponad pensum dydaktyczne).

Jednocześnie nie ulega zmianie zamknięty katalog czynności, które w ramach swojego czasu pracy może wykonywać nauczyciel (art. 42 ust 2, 2b, i 2c Karty Nauczyciela).

Nauczyciele w ramach swojego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nie są zobowiązani do realizacji zajęć i podejmowania czynności niewynikających z zadań statutowych szkoły. Rodzaj nieewidencjonowanych zajęć możliwych do realizacji w konkretnej placówce określa jej statut. Oznacza to, że nauczyciel może realizować wyłącznie zajęcia opisane w rozdziale o sposobach realizacji zadań statutowych.

Dyrektor nie może zlecić nauczycielowi realizacji zajęć niezgodnych z zapisami statutowymi.

Przypominamy, że obowiązkiem dyrektora jest przedstawienie, do zaopiniowania, planu organizacyjnego oraz propozycji przydziału obowiązków na kolejny rok szkolny radzie pedagogicznej.

 

 

Joomla Templates by MightyJoomla